THOUXANBANFAUNI

🇺🇸

Thouxanbanfauni started his music career significantly in 2017 with the mixtape Heavy Weight Champ and soon after, in 2018, he released the project Lost Files, featuring guest appearances from artists like Lucki and Ski Mask the Slump God. His collaboration with UnoTheActivist, which began with the album For Christ Sake, continued in 2019 with the second installment of the series. In 2021, Fauni kept busy and released two albums, Time of My Life and Forever Figueroa, featuring hits like T. TITAN and guest artists like MDMA and LC Levi. His contribution to the music scene continued with a collaboration with Eva Shaw and rapper Pressa on the single Easterland in 2022. The latest of his endeavors, the album LEAVING LOATHE, initially teased in August 2023, was released a few months later, in October of the same year.


🇨🇿

Thouxanbanfauni začal svou hudební kariéru výrazně v roce 2017 s mixtape Heavy Weight Champ a brzy poté, v roce 2018, přišel s projektem Lost Files, který zahrnoval hostující umělce jako Lucki a Ski Mask the Slump God. Jeho spolupráce s UnoTheActivist, která začala albem For Christ Sake, pokračovala v roce 2019 druhým dílem této série. V roce 2021 Fauni nezahálel a vydal dvě alba, Time of My Life a Forever Figueroa, kde se objevily hity jako T. TITAN a hostující umělci jako MDMA a LC Levi. Jeho příspěvek na hudební scéně pokračoval spoluprací s Evou Shaw a rapperem Pressou na singlu Easterland v roce 2022. Nejnovější z jeho počinů, album LEAVING LOATHE, které bylo poprvé avizováno v srpnu 2023, bylo vydáno o pár měsíců později, v říjnu téhož roku. Nejvíce se proslavil v albu z roku 2020 s názvem CLAIRVOYANCE.

Lokace